*

По Заповед на кмета г-н Димитър Димитров съвместни екипи на РУ на МВР – Етрополе и служители на община Етрополе извършиха проверки за спазване на противоепидемичните мерки в търговските обекти, училищата, детските градини, яслата и социалните заведения в Етрополе. Извършени са общо 56 проверки.
Проверяващите следят за носенето на предпазни средства, спазването на дистанция и разделение на потоците, както и извършването на дезинфекция. Проверките ще продължат.
Ръководството на общината е създало организация за провеждането на неделния пазар в Етрополе като движението ще се осъществява еднопосочно. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.