*

Във връзка с проведен разговор между кмета на община Етрополе Димитър Димитров и представител на Агенция пътна инфраструктура, започна текущо изкърпване на увредени участъци по Републикански път III-3701 Етрополе – Рибарица – Ямна, който е в лошо състояние и затруднява преминаването на пътните превозни средства. Предвидени за ремонт са 6 000 кв2, които ще бъдат ремонтирани поетапно в зависимост от отпуснатите финансови средства.