*


13 учебни заведения от района на Средногорието и Етрополе ще бъдат партньори
по програмата


Стартира поредната кампания на инициативата „Нашето зелено утре“, част от
Благотворителната програма „Българските добродетели“ на Група ГЕОТЕХМИН,
основана от проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД. През
настоящата година фокусът са най-младите представители на обществото –
учениците. Те са от 13 училища – партньори на инициативата от района на
Средногорието и Етрополе. Всяко от тях ще излъчи свой екип от ентусиасти и
любители на природата за засаждането на фиданки и храстовидни растения в
училищните дворове. Задачата е със своя труд да допринесат за това околната среда
край нас да бъде по-красива и по-зелена.
На 14 април своите фиданки и храсти засадиха възпитаниците на ПГ „Тодор Пеев“ и
ОУ „Христо Ботев“ в град Етрополе. В засажданията се включиха по над 30 ученика от
всяко училище, като неоценима подкрепа им оказаха техните преподаватели и
директорите на училищата – Десислава Найденова и Иван Иванов. Учениците
засадиха общо близо 50 фиданки и храсти. Участниците от ПГ „Тодор Пеев“
предварително бяха подготвили терена за засаждане и бяха изкопали дупки за
растенията. През следващите дни засажданията ще продължат и в СУ „Христо
Ясенов“.
В рамките на програмата дружествата-дарители Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД,
Геострой АД и Геотрейдинг АД ще предоставят на училищата различни дървесни
видове и храстовидни растения, сред които бор, липа, дъб, ружа, кестен, туя, круша и
други. Засаждането започва в средата на април. С обединени усилия и с много
ентусиазъм екипите към училищата ще превърнат училищните дворове в още по-
зелено място, където децата да прекарват свободното от занятия време. Освен че ще
придобият знания и умения как да засадят дърво или храст, впоследствие, през
пролетта и лятото младежите ще трябва и да полагат грижи за посадените от тях
растителни видове.
В началото на учебната 2022/2023 година официално ще бъде стартиран
традиционният вече конкурс на Група ГЕОТЕХМИН. Всяко училище ще кандидатства
със свой екип. Той трябва да покаже как с положените усилия и благодарение на
грижата на участниците в него фиданките и растенията са израснали и как това е
променило училищните дворове.