Интервю с богослов и презвитера Рени Анева, излъчено в ефира на радио Етрополе по повод Възкресение Христово

Рени Анева е дипломиран богослов от Софийски Университет и презвитера на отец Борис Анев, енорийски свещеник на църква св.вмчк. Георги в гр. Етрополе.

1.Кое е най-важното за Възкресение Христово, което трябва да знаем?

– Възкресението на Иисус Христос е онзи исторически факт, който дава основа на цялото християнство. Св. ап. Павел разбирайки, че целият смисъл на християнството е неразривно свързан с Христовото Възкресение пише:
„Ако… Христос не е възкръснал, суетна е вярата ви: …Но ето, Христос възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък… Както в Адама всички умират, тъй и в Христа всички ще оживеят“
Всички други религии са основани на теологично схващане или идеология, а не върху историческия факт за идентичността на основателя си, нито върху историческо събитие. Християнската вяра зависи от историческата достоверност на записаното в Новия Завет. Историята на християнството в най-голяма степен е историята на най-голямото чудо – чудото на Възкресението, което продължава да се случва непрестанно във всички християнски сърца, ден след ден, година след година, до Страшния Христов съд.
– На този светъл празник – празникът на празниците ние християните празнуваме победата над смъртта!
Тъй като Бог е сътворил човека от любов, човекът е венецът на творението и е сътворен за вечността. Ето защо смъртта не е естествено явление и ние скърбим при смъртта на наши близки.
Първосъздаденият Адам, бидейки в рая, паднал по внушение на змията в гордост.Той поискал да бъде Бог, както му казал дяволът, вкусил от дървото, от което Бог му заповядал да не яде. За това той бил предаден на велики наказания – тление и смърт, за смиряване на неговата гордост.
Адам съгрешил тежко, защото повярвал не на Божиите думи, а на думите на змията. Ако сравним Бога и змията ще видим колко тежък е грехът на премъдрия Адам. По своята велика мъдрост той дал имена на всички животни, но когато от цялата си душа повярвал на змията, а не на Бога, Божествената благодат, почиваща в него, отстъпила. Той станал враг на Бога, поради неверието, което проявил към думите Му.
Първите хора са живеели при Бога, те са имали радостта и щастието да общуват ежедневно с Бога, Изворът на всяко добро. Те не са познавали тъгата, унинието, скръбта, нещастието, болката, нервността. Всички тези чувства, които са толкова характерни за съвременния човек, а особено липсата на любов и разбирателство са били съвършено непознати за прародителите ни до един момент. До моментът, в който те не поддали на изкушението на злото, което с лъжа ги съблазнило да нарушат единствената божия заповед, водени от желанието да станат равни на Бога. Адам умрял с душата си още щом вкусил от плода, а по-късно умрял и с тялото си. Така се стигнало до първия грях и до последиците от него: Раят вече бил заключен както за Адам, така и за всички хора след него. Така се появила и смъртта, като тежко наказание за непослушанието към Бога, проявено от първите хора.
И ето Синът Божий дошъл, за да се смири вместо Адам и наистина смирил Себе Си даже до смърт кръстна.
Понеже човекът е венецът на творението, Бог по Своята безкрайна милост се въплъщава в човешка плът, за да изкупи човешката вина и да победи смъртта. Тъй като това велико дело би било непосилно за човека сам да го изпълни. Грехът влиза в света с непослушанието на хората към Бога. Действително дяволът като сляп и завистлив повдигнал борба срещу Бога, но това било допуснато, за да се извърши едно велико и страшно тайнство. А именно, за да пострада Христос безгрешният и чрез това да получи прошка Адам, съгрешилият. За това вместо дървото на познанието бил кръстът. Вместо Адамовата смърт – Христовата смърт. А Бог се смирява до такава степен, че приема човешки образ и става послушен на хората, като изтърпява човешки съд, кръстни страдания и кръстна смърт, за да може да възкръсне и да възстанови нарушения завет между Бога и хората. Със Своето Възкресение Христос чупи веригите на ада и отключва Рая за праведниците. Христос помирява отпадналия от Бога човек с неговия Творец.
Защо Христос приел човешко тяло? Той приел съвършено човешко естество, но същевременно запазил в пълнота и Божествената Си природа. Сам Христос казва в евангелието, че е дошъл, за да изпълни закона, не да го наруши. Той идва, за да опази Божия закон и Неговите заповеди, да влезе в борба с дявола и да го победи.
И ето, че Христос отменя Божието наказание принасяйки Себе Си в жертва. А кръстът станал жертвеник за тази страшна жертва.
И макар тленната смърт все още да не е отменена, ние православните християни имаме възможност да придобием Божията благодат благодарение на Христовата кръстна жертва и да приемаме Христовото тяло в тайнството Св. Причастие. Което сам Господ Иисус Христос ни завещава. Важно е да се възползваме от тази Божествена храна, защото именно тя ни предпазва от духовната смърт, когато подхождаме към нея смирено и с покаяние.
Ето че мина и Томина неделя. Всички са чували за свети апостол Тома, който отказвал да повярва в Христовото възкресение докато не види раните по ръцете и нозете на Христос от гвоздеите. Ето, че той имал щастието да види възкръсналия Христос и да се увери, в това велико чудо. Но Христос Му казва “Ти видя и повярва, блажени са тези, които не са видели и са повярвали“.
Нека всички ние не бъдем невярващи, а вярващи. Защото Бог е изворът на живота и на всяко благо, на Божествената благодат.
Сигурна съм, че повечето от вас са чули за пътните инциденти и се питат защо по тези светли празници толкова много хора пострадаха и загинаха в катастрофи? Защо Бог ги наказва по този начин?
Истината е, че Бог не ни наказва. А когато ние самите се отделяме от Него, отказваме да го слушаме, така както Адам се доверил на дяволът, а не на Бога, тогава Божията благодат се отдръпва от нас и в този момент ние сме уязвими от злото.
Нека не бъдем невярващи като Адам, а да повярваме и да се стремим да изпълняваме Божия закон и да придобиваме Божията благодат, която е залог за благополучие и благоденствие. Като венец на творението човекът е сътворен за радост във вечността. И ето Христос ни донесе тази радост с акта на Възкресението.

2.Какви са измеренията на човешкото здраве според Православието?

– Християнската етика ни постановява да се стремим да запазваме здравето си като дар Божий.Наред с това изискване съществува една отрицателна норма –забрана срещу доброволното прекратяване на човешкия живот като намеса в Божите дела. Друга норма на забрана е да не опустошаваме заобикалящия ни свят като Божие творение и жизнена среда.Според християнския възглед човекът е богообразно физическо и духовно същество.
Според християнското разбиране за здравето съществуват три компонента, които са определящи за него, а именно физическото здраве, психичната устойчивост и религиозно – нравствения статус формират системата на човешката дейност. Всеки един от трите компонента е независим и същевременно свързан с другите. Във всички случаи и трите компонента подържат здравето на човека.Важно място заема социалната гледна точка, тъй като човекът не е изолирано същество, но той има обкръжаваща го социална среда и междуличностни отношения. Следователно здравето е атрибут и на общността.
Често недоброто здраве на отделни хора (количественото недохранване, лошата храна, епидемичните заболявания, увреждания, причинени от индустрията, както и психичните и други наречени социални заболявания) е белег на лошо здраве на самото общество.
Тялото е храм на св. Дух и в тази връзка ние носим лична отговорност за собственото си здраве. Не бива да подхождаме нехайно и да чакаме да се разболеем тежко и чак тогава да търсим лечение или да държим сметка на Бога за това, че сме се разболели. Ние сме отговорни, както за собствения си живот така и за живота на наследниците си. Така, че хубаво е всеки от нас да бъде проактивен за личното си здраве и за здравето на своите близки. Бог премъдро е сътворил света. Замисляме ли се колко много ние хората сме повредили и замърсили това Божие творение природата, което трябва да ни храни.И дали е достатъчна грижата за нашето здраве, когато се стремим да приемаме предимно домашна храна имайки предвид цялостното замърсяване и увреждане на природата. И правим ли нужното, за да сме здрави духовно и телесно?

Интервюто е излъчено днес по Радио Етрополе.

Автор и водещ: Виолета Кръстева

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.