*

На 20 април се проведе извънредно заседание на Общинския съвет – гр. Етрополе, на което бе прегласувано предложението на кмета на община Етрополе Димитър Димитров за Сключване договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг, с който да бъдат решени следните проблеми в Етрополе:

1. Да се ремонтират 21 улици в гр. Етрополе – ул. „Марко Проданов“, ул. „Сливница“, ул. „Георги Бакалов“, ул. „Мария Мишева“, ул. „Акация“, ул. „Безименна – нова“ от бул. „Малък Искър“ до ул. „Мария Мишева“, ул. „Чертиград“, ул. „Пролет“, ул. „Свещи пласт“, ул. „Марийка Гаврилова“, ул. „Никола Михайлов“, ул. „Пролетарска“, ул. „Асеновска“, ул. „Александър Атанасов“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Батак“, ул. „Мико Лаков“, ул. „Христо Смирненски“ и ул. „Александър Спасов“

2. Да се реализира проект „Подобряване на градските зелени площи и откритите обществени пространства“, чрез който да бъде реконструирано междублоковото пространство в жилищен квартал 20, гр. Етрополе.

Гласували „За“ предложението:

Пламен Патев – Коалиция „Етрополе“

Мила Манчева – Коалиция „Етрополе“

Кристина Савова – Димитрова – Коалиция „Етрополе“

Янка Цветкова – Коалиция „Етрополе“

Христо Стаменов – Коалиция „Етрополе“

Тошко Стоев – Коалиция „Етрополе“

Николай Николов – Коалиция „Етрополе“

Христо Андреев – ПП ГЕРБ

Линко Лилов – ПП ГЕРБ

Николай Маринов – ПП ГЕРБ

Надя Павлова – ПП БСП

Гласували „Против“:

Младен Недков – ПП ГЕРБ – „ЕЛАЦИТЕ МЕД“ АД

Владимир Александров – ПП БСП – „ЕЛАЦИТЕ МЕД“ АД

Боряна Керемидска – ПП БСП – „ЕЛАЦИТЕ МЕД“ АД

Ивайло Георгиев – ПП БСП – „ЕЛАЦИТЕ МЕД“ АД

Лъчезар Лазаров – ПП БСП – „ЕЛАЦИТЕ МЕД“ АД

Гласували с „въздържал се“:

Венета Гергова – ПП ГЕРБ – „ЕЛАЦИТЕ МЕД“ АД

Oтпечатано в брой 204 на вестник „Етрополски преглед“