*

В град Етрополе се проведе акция, чиято цел е овладяване популацията на безстопанствените кучета в града. Обработени бяха 25 животни. Това се осъществи чрез мобилна ветеринарна лаборатория на фирма „Ветеринарни практики ЗД“ ООД, с която общината има договор.
Фирмата кастрира мъжките и женски безстопанствени кучета, обезпаразити ги против външни и вътрешни паразити и ги ваксинира против бяс, след което те бяха върнати обратно в ареала, който обитават. Методът кастриране-връщане е високо и трайно ефективен. В популацията от стерилни животни, когато едно животно умре няма да има друго, което да заеме неговото място и това ще доведе до намаляване на крайния брой на безстопанствените животни. Връщането на здрави и неагресивни кучета на места, от където са взети предотвратява прииждането на други некастрирани и вероятно болни или агресивни кучета от покрайнините на града и поддържа баланса на популацията. Всяко куче, което няма дом или се намира извън границите на дома на своя собственик или гледач и не е под прекия надзор на собственика или гледача, има статут на „скитащо куче”, се обработва.
Община Етрополе напомня на всички собственици на домашни любимци да регистрират животните в Общинска Администрация – Етрополе. Регистрацията е безплатна, а за кастрирани кучета ежегодна такса не се дължи. Може да регистрирате Вашия домашен любимец в стая № 202 в сградата на Общинска Администрация – Етрополе. Таксата за притежаване на куче се заплаща ежегодно.