*

За мен е огромна чест, днес в навечерието на най-светлия празник да изкажа пред вас своята благодарност и признателност към неуморния ви труд и професионализъм. С тези думи кметът на Община Етрополе, г-н Димитров приветства гостите на церемонията по връчването на грамоти и награди за дългогодишна, цялостна и професионална дейност в системата на предучилищното и училищното образование, на учители и директори на училища и детски градини по случай 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост.Сред удостоените са: Мариана Иванова Дончева – старши учител по технологии в ОУ „Христо Ботев“-Етрополе, Красимира Иванова Кънчева- старши учител, I-ва квалификационна степен в ДГ „Слънчице“, Виолета Стоянова Панева-старши учител в начален етап в ОУ „Георги Бенковски“- с. Малки Искър, Виолета Иванова Петкова – главен учител в ДГ „Еделвайс“, Христинка Чавдарова Крачунова, педагогически специалист в ДГ „Звънче“, старши учител по български език и литература – Ирина Петрова Жекина, преподавател в ПГ „Тодор Пеев“, Цветана Спасова Димитрова – старши учител по български език и литература в СУ „Христо Ясенов“.Награда и грамота за цялостен пример в развитието на образованието, иновативност в подходите на преподаване бе връчена на Людмила Петкова Пешева, старши учител по математика преподавател в ОУ „Христо Ясенов“. Петя Атанасова Запрянова, старши учител по български език и литература в СУ „Христо Ясенов“ бе отличена с грамота и награда за висок професионализъм и ефективно взаимодействие с ученици и родители, активен доброволец в извънкласни дейности и училищни проекти. За иновативен подход в преподаването, инициатор за обновяване на училищната библиотека и дарителски кампании, грамота и награда получи старши учител по български език и литература в СУ „Христо Ясенов“, Петя Николова Георгиева. Отличия получиха още: заместник-директорът на ПГ „Тодор Пеевв“, Младен Иванов Манчев, Мария Тодорова Стоянова – заместник директор в СУ „Христо Ясенов“, дългогодишен преподавател в начален етап и заместник-директор на НУ “Св. Св. Кирил и Методий“, изпълняващ длъжността „Директор“ на същото училище, Петя Радкова Недкова- заместник-директор, административно-стопанска дейност в СУ „Христо Ясенов“.С грамоти за принос в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство бяха удостоени: Наталия Савова Цветкова, директор на Исторически музей-Етрополе, Евгения Василева Христова – ръководител на литературен кръжок „Христо Ясенов”, Боян Тодоров Шаранов, ръководител на вокална група „Романтика“ към НЧ „Тодор Пеев-1871“. За дългогодишна и всеотдайна дейност в областта на културата и администрацията бе отличена, Виолета Николова Налбатска- счетоводител в НЧ „Тодор Пеев-1871“.