*

Кметът на община Етрополе, г-н Димитър Димитров и Министерство на регионалното развитие и благоустройството подписаха Споразумение № РД-02-30-23/17.03.21 г. за отпускане на допълнителни финансови средства на стойност 350 000 лв. за „Реконструкция на участъци и улични водопроводни клонове“ в град Етрополе. С подписването на това Споразумение се осигурява финансиране за подмяна на следните водопроводни клонове: -Част от клон II по ул. „Софроний“, с дължина 171 м (от бул. „Партизански“ до бул. „Руски“);-Водопроводен клон 160 по ул. „Стефан Караджа“, с дължина 68 м ( от о.т. 140 до о.т. 153);-Водопроводен клон 13 по ул. „Елаците“, с дължина 131 м (от о.т. 509 до о.т. 529);-Водопроводен клон 16 по ул. „Хаджийца“, с дължина 137 м (от о.т. 533 до о.т. 534);-Водопроводен клон 17 по ул. „Калина Вескова“, с дължина 140 м (от о.т. 535 до о.т. 536);-Водопроводен клон 20 по ул. „Сашка“, с дължина 143 м (от о.т. 538 до о.т. 537);-Водопроводен клон 21 по ул. „Малка баба“, с дължина 140 м (от о.т. 539 до о.т. 540)-Водопроводен клон 65 по ул. „Христо Ботев“, с дължина 196 м (от бул. „Партизански“ до ул. „Георги Антонов“);-Водопроводен клон 68 по ул. „Марко Марков“, с дължина 200 м (от ул. „Георги Антонов“ до бул. „Партизански“);-Водопроводен клон 69 по ул. „Георги Бенковски“, с дължина 133 м (от ул. „Марко Марков“ до ул.“Георги Димитров“);-Водопроводен клон 72 по ул . „Христо Смирненски“, с дължина 102 м (от бул. „Руски“ до ул. „Йорданка Чанкова“);-Водопроводен клон 73 по ул. „Христо Смирненски“, с дължина 80 м (от ул. „Йорданка Чанкова“ до ул. „Георги Антонов“);-Водопроводен клон 76 по ул. „Марко Марков“, с дължина 109 м (от ул. „Георги Антонов“ до бул. „Руски“);-Водопроводен клон 80 по ул. „Георги Бакалов“, с дължина 81 м (от о.т. 334 до о.т. 337);-Водопроводен клон 133 по ул. „Млада гвардия“, с дължина 41 м (от о.т. 429 до о.т. 430);-Водопроводен клон 135 по ул. „Млада гвардия“, с дължина 291 м (от о.т. 430 до о.т. 500).Междувременно общината продължава изпълнението на Проект „Корекция на коритото на р. Ябланица, гр. Етрополе в определени участъци“ по две обособени позиции:-Позиция 1: „СМР на подучастък I.3 – L=58 м – участък: от 3,5 м. след ПРОФИЛ 30 до 5,9 м. преди ПРОФИЛ 26 (по течението на реката)“;-Позиция 2: „СМР на подучастък I.4 – L=48 м – участък: от 5,9 м. преди ПРОФИЛ 26 (по течението на реката) до о.т. 424 /ул. “Млада Гвардия“/“.Средствата за корекцията бяха отпуснати на общината с Постановление на МС № 250/04.09.2020 г. и № 352/10.12.2020 г. на обща стойност 757 350 лв. с ДДС.По проекта се извършват следните дейности:- Изграждане на напречен профил на дъно и стени на реката;- Изграждане на облицовъчна стена към съществуваща подпорна стена и стоманен парапет;- Реконструкция и подмяна на 18 м. водопровод и 87 м. канализация при преминаване под корекцията на р. Ябланица (преди пътния мост на ул. „Млада Гвардия“);- Възстановяване на асфалтовите настилки покрай участъците. Нова асфалтова настилка и нови тротоари ще бъдат положени и на следните улици в град Етрополе, където в момента текат ремонтни дейности, а това са:ул. „Девети септември“;ул. „Тодор Пеев“;ул. “Опълченска“ иул. „Максим Горки“.