*

Кметът на община Етрополе г-н Димитър Димитров и заместник-кметът г-жа Станка Димитрова проведоха работна среща с директорите на училищата, детските градини и яслата относно предстоящата учебна година и работата им в условия на епидемиологична обстановка.
Кметът разпореди на всички директори да създадат необходимата организация за нормално протичане на учебната дейност при спазване на противоепидемичните мерки съгласно указанията на МОН и другите компетентни органи.
Общината, училищата и детските заведения ще осигурят дезинфектанти и предпазни средства за децата, учениците и учителите.