*

За поредна година Община Етрополе и НЧ „Тодор Пеев – 1871“ организират конкурс „Етрополска литературно-музикална зима“ за творби в раздели: поезия, проза, хумор, текст и музика. Авторите може да изпращат своите произведения наe-mail: etro_peev@abv.bg или да ги предадат на хартиен и електронен носител в Администрацията на НЧ „Тодор Пеев-1871“.Конкурсът не е анонимен – задължително /на отделен лист хартия, прикачен към произведението/ се вписват трите имена, телефон за връзка, а за децата – и клас. Условието е творбите да не са участвали в други конкурси и да не са публикувани досега.Възрастовите групи са: Деца от 5-7 клас. Деца от 8-12 клас. Възрастни. Срок за участие: 21 януари 2022 г. Класацията ще бъде определена от жури и обявена на сайтовете на Община Етрополе и читалището на 28 януари 2022 г.