*

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, Кметът на община Етрополе г-н Димитър Димитров свика заседание на Кризисния щаб за борба с коронавируса в община Етрополе. На заседанието бяха обсъдени противоепидемичните мерки и спазват ли се те стриктно в общината.
По нареждане на кмета се сформира екип от служители на РУ на МВР – Етрополе и служители на община Етрополе, които ще следят и контролират за стриктното спазване на мерките.