*

Благодарности на Наталия Цветкова – Исторически музей Етрополе за снимките!

Автор (оригинален текст): Павлина Аладжова