*

След тригодишно прекъсване, наложено от ковид-ограниченията, имаме
удоволствието да ви информираме, че традиционната пролетна среща на
етрополците, живеещи в столицата, ще се проведе на 25 март 2023 г., от 12.30 ч. в
ресторанта на НДК, гр. София.
Цената на куверта – 30.00 лв.
За доп. информация – на тел. 0877600024 (П. Бончев) и 0988987731 (Цв. Тацов)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИН БОНЧЕВ

ЕТРОПОЛСКА ДРУЖБА В СОФИЯ
(Кратка история на сдружението)

В края на 2022 г. се навършиха 118 години от учредяването на Етрополската Дружба в
София, чийто правоприемник е земляческото ни сдружение „Т. Пеев” – София”.
Етрополската Дружба е първото по рода си земляческо сдружение в столицата и страната. Но не
и първото гражданско обединение на етрополци в София. Още през 1899 г., група млади етрополци,
учащи се в София, замислят организиране на младежко сдружение, което да работи за културното
повдигане на родния им град. Сред тях са Ал. Тацов, Н. Драмсъзов, Хр. Кобиларов,, В Перчемлиев, Ив.
Гроздев, Ж. х. Костов, Ив. Гръбчев, Ив. Кисев, Хр. Кубиларов, Мих. Транчев и други.
В началото на 1900 г., в тогавашния хан „Арабаконак” в центъра на София (между днешните
улици „Сердика” и „Веслец”), етрополските младежи създават в столицата дружество на етрополската
колония, наречено „Съединение”, приемат неговия устав и избират първото му настоятелство. По това
време в столицата няма и помен от подобни организации на други колонии.
Дружество „Съединение” не може да развие значителна дейност и не просъществува много
дълго. Основната причина за това са организационни проблеми и най-вече противоречията между
„стари” и „млади” в етрополската колония в София (”младите” са игнорирали „старите” при
организиране на сдружението). Това скоро налага организиране на ново, общо сдружение на
колонията.
В началото на декември 1904 г. Ал. Тацов, П. Винаров, М. Парапанов и П. Павлов отправят позив
до етрополците в София за организиране на ново, общо сдружение. В резултат, по-първите етрополци
се събират в тогавашната бирария „Витоша” и създават комитет за организиране сдружение на всички

етрополци в София. На 12 декември 1904 г. е свикано Учредителното събрание на културно-
просветното сдружение, наречено „Етрополска Дружба”. Приет е устав на сдружението и се избира
първото му настоятелство, председателствано от именития етрополец Илия Вълчев. Извършена е и
официалната регистрация на сдружението.
При направените проучвания не установихме данни за наличие на други подобни землячески
организации в София преди м. декември 1904, с едно изключение – Калоферското сдружение в
столицата, чийто учредително събрание е на 5.ХІІ.1904 г.
Миналото и делото на Етрополската дружба в София, е една поучителна история за
етрополските будители, за ролята и значението на Гражданското общество.
Етрополската дружба в София има неоценими заслуги и принос в икономическото, социално и
културно въздигане на Етрополе и района. В продължение на повече от четири десетилетия
Настоятелството на Дружбата и редовите й членове работят неуморно, всеотдайно и напълно
безвъзмездно за:

 • популяризиране славната хилядолетна етрополска история;
 • строежа на нови пътища, телеграфни и телефонни съобщения;
 • подобряване и разширяване на автомобилния транспорт;
 • възхода на кооперативното движение и стопанския живот в общината;
 • културното повдигане и развитието на Гражданското общество в града.
 • пропагандиране красотите на Етрополе и Етрополския Балкан и за превръщане на града в
  известен курортен център, притегателно място за много софиянци.
  Дружбата активно подпомага работата на общината и местния Комитет за културно и
  икономическо повдигане на Етрополе и лобира през централните власти за решаване проблемите на
  града и района.
  През 1926 г. сдружението издига в центъра на Етрополе един от най-величествените войнишки
  монументи в България – в памет на 318 четници и опълченци , офицери, подофицери и войници от
  общината, загинали за Родината в периода 1864 -1918 г.
  Паметникът е открит официално лично от Н.В. Цар БОРИС ІІІ на връх Петровден 1927 г.! От
  тогава и до днес Петровден е официалния празник на нашия град.
  Дружбата има и свой печатен орган – периодичното списание „Етрополски прегледъ”, излизало
  през 1926, 1927 и 1930 г. в общо пет книжки. В тях са отпечатани десетки за славната история на
  Етрополе, за неговото стопанско и културно развитие, чийто автори са именити етрополци.

Сдружението е ликвидирано през 50-те години на ХХ век с Преходните и заключителни
разпоредби на Указа за обществено подпомагане, заедно със стотици други подобни нестопански