*

 
Роден е на 2 май 1963 година в Етрополе. Основно и средно образование е завършил в Етрополе. Учителската правоспособност е придобил в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” по специалността Българска филология. От завършване на университета през 1993 г. до смъртта му е учител само и единствено в Етрополската гимназия „Христо Ясенов” по придобитата специалност. Удостоен е със званието „Старши учител”. Автор е на книги със стихове, което му отрежда място в културната история на града.

Починал на 26.05.2020