*

   Акушерки (специалисти по здравни грижи) – 3бр.
Изисквания към кандидатите:
-Завършено медицинско образование по съответната специалност;
-Членство в БАПЗГ;
-Умения за работа в екип;
-Професионален опит(с предимство);

За да кандидатствате по обявената позиция, моля изпратете
-Професионална автобиография – CV;
-Телефон и имейл за обратна връзка;
-Документи за завършено образование

Ø    Лекари със следните специалности:
– Анестезиология и реанимация – 1 бр.

– Хирургия – 1 бр.

– Ортопедия и травматология – 1 бр.

– Педиатрия – 1 бр.
Изисквания към кандидатите:
– Завършено медицинско образование; придобита специалност по съответния профил
– Членство в БЛС;
– Умения за работа в екип;

Ние предлагаме:
– Трудов договор;
– Работа на пълен работен ден и/или на смени по график;
– Заплащане по КТД и договаряне;

За да кандидатствате по обявената позиция, моля изпратете:
– Професионална автобиография; CV
– Копие на дипломи;
– Телефон и имейл за обратна връзка.

Адрес за изпращане на документите:

гр. Етрополе, обл. Софийска, ул.“Бригадирска“ №1

„МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев“ Етрополе“ ЕООД

или на e-mail: mbal_etropole@mail.bg

тел. за контакт – 0720/636-85; 0878549057 – д-р Галя Василева- управител.

Източник: https://etropole.bg/