*

Един от показателите, по които се оценява културата на едно гражданско общество, е отношението към неговите покойници. Уважение се дължи не само на живите, но и на хората, напуснали материалния ни свят. А това уважение личи по състоянието на неговите гробищни паркове. В редакцията на вестник „Етрополе – вчера, днес и утре“ се получи писмо от граждани на Етрополе, в което те споделят мнението си за състоянието на стария гробищен парк и задават въпроси относно липсата на Дом на покойника, състоянието на неговата ограда и т.н Позволяваме си да представим на вниманието на етрополската общественост мнението, което изразяват част от нашите съграждани, като сме си позволили единствено да киригираме някои правописни грешки. Те не са най-важното в изпратения апел. Същественото са наболелите въпроси, които са поставени в него.

„До Гн кмета, заместник кметовете и всички общински съветници на гр. Етрополе

АПЕЛ от група жители на гр. Етрополе

Гн Кмете, наскоро в „Етрополски преглед“ имаше Ваше изказване какво сте направили и ще прдължавате да правите за града. Има някои добри неща, но с повечето не сме съгласни. Направили сте чешма и други дребни неща в грбищните паркове, това – добре. Но ние ще ви кажем за още много по-важни неща.

1. Оправихте ли оградата на стария гробищен парк? Влизат всякакви животни, коловете са изкъртени, мрежата е разпокъсана от всички страни, не е подменяна най-малко 30 години! И не е само това!

2. Домът на покойника при стария гробищен парк бе разрушен през 2005 г., разграбен и нищо не остана! Всички предизборно обещавахте, че ще го възстановите. Та това са цели 16 години! И още нещо г-н кмете, какво стана? Черквата я обърнахте на дом на покойника! Когато има светли християнски празници, човек се чуди , да отиде ли да запали свещ за здраве или ще завари и от двете страни на олтара покойници! Не е ли малко неприятно, та дори и срамно за вас, управляващите на гр. Етрополе?

Смятаме, че е крайно време да вземете незабавни мерки и да решите този така сериозен проблем!

Знаем, че ще кажете: „Ама няма пари!“, но спред нас това не е истина, а безотговорност и немарливост! Доста субсидии получавате и може да се заделят средства! Всички ние сме граждани на общината, плащаме редовно данъците си и считаме, че имаме право на гражданска позиция, която ще отстояваме докрай.

“ Надяваме се, че хората, избрани да се грижат за благосъстоянието на нашия град и неговите жители, ще отдадат дължимото и на хората, които почиват в стария гробищен парк. Все пак да не забравяме, че всички ние дължим уважение на мъртвите.“

Публикувано в брой 6 на вестник „Етрополе-вчера, днес и утре“