*

Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Етрополе сключиха споразумение за допълнително финансиране на обект „Основен ремонт и реконструкция на улични водопроводни клонове на територията на гр. Етрополе. Допълнително отпуснатите средства от МРРБ са в размер на 493 171.10 лв. без ДДС.
Ще бъде извършен основен ремонт и реконструкция на следните второстепенни улични водопроводни клонове:

  • ул. „Девети септември“;
  • ул. „Тодор Пеев“;
  • ул. „Максим Горки“;
  • ул. „Московска“;
  • ул. „Любен Каравелов“;
  • ул. „Васил Левски“;
  • ул. Григор Михайлов“.