*

Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади таланти”. Той се провежда от 1999 г. и представлява възможност за насърчаване на младите хора – ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към наука и към провеждането на научни изследвания и иновации. Конкурсът е част от инициативите на Министерството на образованието и науката за стимулиране и подпомагане развитието на младите научни таланти в страната. Регламентът за участие в националния конкурс предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в категориите:

  •  Биология
  • Химия
  • Информатика
  • Инженерни науки
  • Материалознание
  • Математика
  • Медицина
  • Физика
  • Социални и хуманитарни науки
  • Екология

Тази година Национален конкурс ще се проведе в периода 17-19 април 2024 г.

Класиралите се на първите три места участници в националния конкурс представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение. За участието в двата форума се присъжда парична награда в размер на 2000 лв. на проект.

Три проекта получават право на участие в Европейското младежко научно изложение EXPO Science Europe 2024 г.

Три проекта получават поощрителни парични награди по 1500 лв.

Проектите ще бъдат оценявани от жури.

Крайният срок за подаване на проекти е до 22 март 2024 г. на следните имейли: e.foteva@mon.bg и vesela.vasileva@mon.bg.

Информацията за конкурса е разпространена в училищата в страната и чрез регионалните управления на образованието на МОН.

Млади_таланти_регистрационна_форма-2024

Регламент – Млади таланти 2024

Заповед Млади таланти 2024