*


Във връзка с повишаването на температурите настъпва непосредствена пожарна опасност в
сухите треви, стърнищата и в горите. Пожарната опасност се увеличава и от започналото
почистване на ниви, градини, ливади и пасища в близост до земеделските земи, пътните
сервитути и в горските територии.
С цел недопускане на пожари Районна служба за “Пожарна безопасност и защита на
населението” – Етрополе и Териториално поделение Държавно Горско стопанство – Етрополе
апелират да се спазват изискванията за пожарна безопасност и защита на населението при работа
и мероприятия в близост до земеделските земи и горските територии. Вече възникнаха няколко
пожара в териториите на горите, в сухи треви и храсти на територията на Община Етрополе.
Уважаеми жители, гости, земеделци, пастири, ловци, туристи, горски работници и ученици на
Община Етрополе, необходимо е да знаете и да се спазват следните противопожарни изисквания:

 • забранено е паленето на огън в горските територии;
 • забранено е паленето на стърнища;
 • забранено е изгарянето на отпадъци от почистени пасища, сухи треви, храсти и в другите
  селскостопански терени в близост до горските територии! Това може да предизвика пожар в тях!
  Изключително голяма ще бъде Вашата помощ ако при забелязан от Вас пожар в земеделски
  площи или в горските територии да уведомите незабавно Районна служба “Пожарна безопасност
  и защита на населението” – Етрополе на телефон 112, на стационарен телефон 0720-62222 или
  Държавно Горско стопанство – Етрополе на стационарен телефон 0720-62350;
  Посетители и любители на гората, пазете я от унищожителната ръка на огъня, защото горският
  пожар е истинско бедствие. За кратко време огъня превръща в пепелища хиляди декари
  дървесина и причинява екологична катастрофа! Вследствие на пожара той лесно може да обхване
  намиращите се в съседство трайни насаждения, селскостопански сгради, вилни и жилищни
  постройки или горски масиви.
  Вследствие на паленето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи и
  горските територии ще бъдат налагани строги административни наказания на виновните лица!
  Източник: РСПБЗН – Етрополе