*

Във връзка с повишаването на температурите настъпва непосредствена пожарна опасност в сухите треви, стърнищата и в горите. Пожарната опасност се увеличава и от почистването на ниви, градини, ливади и пасища в близост до земеделските земи, пътните сервитути и горските територии. С цел недопускане на пожари Териториално поделение Държавно Горско стопанство – Етрополе и Районна служба за “Пожарна безопасност и защита на населението” – Етрополе апелират да се спазват изискванията за пожарна безопасност и защита на населението при работа и мероприятия в близост до земеделските земи и горските територии. Вече възникнаха няколко пожара в териториите на горите, в сухи треви и храсти в Община Етрополе. Уважаеми жители, гости, пастири, ловци, туристи, горски работници и ученици на Община Етрополе, необходимо е да знаете и да се спазват следните противопожарни изисквания:- забранено е паленето на огън в горите;- забранено е паленето на стърнища;- забранено е изгарянето на отпадъци от почистени пасища и други селскостопански терени в близост до горските територии! Това може да предизвика горски пожар! Изключително голяма ще бъде вашата помощ ако при забелязан от вас горски или полски пожар уведомите незабавно Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Етрополе на телефон 112 , 0720-62222 или Държавно Горско стопанство – Етрополе на телефон 0720-62350;Посетители и любители на гората, пазете я от унищожителната ръка на огъня, защото горският пожар е истинско бедствие. За кратко време огъня превръща в пепелища хиляди декари дървесина и причинява екологична катастрофа! Вследствие на пожара той лесно може да обхване намиращите се в съседство трайни насаждения, селскостопански сгради, вилни и жилищни постройки или горски масиви Вследствие на паленето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи и горските територии ще бъдат налагани строги административни наказания на виновните лица!

Източник: РСПБЗН – Етрополе