*

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Уведомяваме Ви, че във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, на неделния пазар в Етрополе на 08.11.20 г. ще бъдат допуснати само земеделски производители и фермери за реализация на произведената от тях продукция (зеленчуци и плодове).
Земеделските производители, които предлагат продукцията си и гражданите при посещение на пазара задължително трябва да спазват всички противоепидемични мерки съгласно Заповед РД-15-601/28.10.20 г. на кмета на община Етрополе.