*

Уважаеми съграждани,

Във връзка със Заповед на Министъра на здравеопазването и получено писмо от Областния управител на Софийска област, от понеделник 16.08.21 год., служители на Общинска администрация съвместно със служители на РУ на МВР – гр. Етрополе ще извършват проверки относно спазване на въведените на национално ниво противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19 в търговски обекти, детските градини, яслата и социалните заведения в община Етрополе.