“ 2,014,221,204 ЛВ. ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В ЕТРОПОЛЕ ОТ ПУДООС“

От началото на месец април Община Етрополе започна изпълнението на проект „Главни канализационни клонове на територията на община Етрополе“. Средната възраст на изградената и функционираща канализационна мрежа на града е над 50 години, което означава, че амортизационния срок е изтекъл и е необходима подмяна.
Общината сключи договор с Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и получи финансиране на обща стойност 2,014,221,204 лв. по проект „Реконструкция на главни канализационни клонове на територията на община Етрополе”. Основната цел на проекта е подобряването и модернизацията на част от канализационната мрежа. Ще бъдат ремонтирани 2051 м главни канализационни клонове и ще бъдат монтирани 86 сградни канализацонни отклонения в следните участъци:
1. Част от главен клон I бул.“Дандевил“ и ул.“Каменица“
2. Част от главен клон I по ул.“Ленин“ до ул. „Ив. Канджаков“
3. Част от главен клон II по ул. „С.Румянцев“ и ул . „Ив. Канджаков
4. Част от главен клон V по бул.“Кърчишница“
5. Част от главен клон II по бул. „Партизански“ (в зелена площ) до преди моста над р. Малък Искър.
В някои участъци Община Етрополе работи съвместно с ВиК – София по подменяне на амортизиралите водопроводни клонове.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.