*

Община Етрополе завърши ремонтните дейности и корекцията на коритото на река Ябланица в определен участък от 5,9 м. преди ПРОФИЛ 26 (по течението на реката) до о.т. 424 (ул. „Млада Гвардия“).По проекта се извършиха следните дейности:- Изграждане на напречен профил на дъно и стени на реката;- Изграждане на облицовъчна стена към съществуваща подпорна стена и стоманен парапет. Проектът засяга и преминавания на ВиК клонове през реката преди пътния мост на ул. „Млада гвардия“, предвид което в рамките на обособената позиция се извърши реконструкция и подмяна на 18 м. водопровод и 87 м. канализация при преминаване под корекцията на р. Ябланица. Около участъка са подменени прилежащите асфалтови настилки и са положени нови бордюри и тротоари. В момента община Етрополе изпълнява проект „Корекция коритото на река Стара река – село Лопян в определен участък.