ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ И БЧК С ОБЩА ИНИЦИАТИВА

ОТ ДНЕС ДО 4 МАЙ!
ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ И БЧК С ОБЩА ИНИЦИАТИВА. ЗАПОЧВА РАЗДАВАНЕТО НА ПРОДУКТИ ОТ ХРАНИТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
От 5 април 2018 започва раздаването на продукти от хранителната програма на Европейския съюз. В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) – План 2016, на 12 март 2018 г. Българският Червен кръст започна поетапно раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти на 331 485 нуждаещи се български граждани.
Раздаването на хранителни продукти в Етрополе започва на 5 април, като то ще продължи до 4 май. В графика на БЧК са посочени местата, където правоимащите могат да получат хранителните продукти: за Етрополе – площад малък пазар „Малък магазин на Райчин”, ул.”Г. Димитров” № 3.
Включените в списъците на АСП ще получат по 16,320 кг. от 7 вида хранителни продукти: леща – 7 кг.; рибни консерви – 1,120 кг.; грах – 3,200 кг; лютеница – 2 кг.; доматено пюре – 0,800 кг.; бисквити – 1,200 кг. и мед – 1 кг.
В списъците на Агенцията за социално подпомагане са включени следните категории граждани:
• Лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през отоплителен сезон 2015/2016 г.;
• Майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. октомври 2016 г.;
• Лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017г.;
• Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м. октомври 2016 г.;
• Лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м. октомври 2016 г.
• Лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017 г.
• Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл. 8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 г.
Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК в 310 пункта в цялата страна, като всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.
Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.