*

КМЕТЪТ, СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА, РЪКОВОДСТВОТО НА ЕЛАЦИТЕ-МЕД И РАБОТЕЩИ В ЧЕТИРИ ДРУЖЕСТВА ОТ ГРУПАТА УЧАСТВАХА С ДОБРОВОЛЕН ТРУД В „НАШЕТО ЗЕЛЕНО УТРЕ“
Над 100 дръвчета бяха засадени на 23 октомври в град Етрополе благодарение на инициативата „Нашето зелено утре“. Кампанията, която се реализира съвместно от Община Етрополе и Група ГЕОТЕХМИН, включва закупуване на нови дървесни видове със средства на четири дружества от групата и засаждането им с доброволен труд по план, изготвен от лицензиран лесовъд на общината.
Идеята за засаждането е на Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД, които по този начин се стремят да допринесат за биоразноообразието и борбата с климатичните промени. Тази кауза са споделя и от ръководството на Община Етрополе, което се включи с енергия и ентусиазъм в инициативата.
В засаждането край парк „Езерото“ участваха г-н Димитър Димитров, кмет на община Етрополе, инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на Елаците-Мед АД, инж. Ивайло Николов, директор Рудодобивен комплекс, г-жа Венета Гергова, директор на дирекция „Туристически и социални дейности“ и инж. Пенко Нинов, председател на ДСО на КНСБ – ФНСМ при Елаците-Мед АД. Сред доброволците от страна на Група ГЕОТЕХМИН бяха също инж. Валентин Цацов и г-н Стефан Борисов от Геотехмин ООД, както и служители на Геострой АД и Геотрейдинг АД.
Заместник-кметовете г-жа Станка Димитрова и г-жа Росица Христова, заедно с други служители на общината се погрижиха да бъдат засадени нови дървесни видове на бул. „Малък Искър“.
Инициативата продължи и в ОУ „Христо Ботев“, пред спортна зала „Чавдар“, на бул. „Александър Стамболийски“, в градинката до морената на Васил Левски, в централната градска част и на детски площадки.
В озеленяването се включиха и някои от най-малките етрополци – деца от детските градини „Звънче“ и „Слънчице“. Те последваха примера на директорите и учителките им за осигуряването на по-зелена и по-красива околна среда.
В инициативата „Нашето зелено утре“ участваха 40 души от Община Етрополе и 20 служители на четирите дружества на ГРУПА ГЕОТЕХМИН. Засадени бяха на 100 дръвчета от видовете пурпурна ябълка, пурпурна слива, дървовидна роза, сребрист смърч, ясен, червен американски дъб, бреза, липа, кълбовидна акация и чинар.
Благородната инициатива „Нашето зелено утре“ е посветена на 30-годишнината на Геотехмин ООД. Това е второ подобна кампания, след като през 2011 г. Геотехмин и Елаците-Мед засадиха дървета в землището на Етрополе заедно с общински служители и ученици.