ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ КАНДИДАТСТВА ПО ДВА ПРОЕКТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СЪРБИЯ

Община Етрополе подаде два проекта по Програма Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия съвместно с два партньора от община Бела Паланка, Сърбия. Единият проект е в сферата на предотвратяване на риска от наводнения, а другият е в областта на спорта.
1. „Създаване на система за предотвратяване и ранно предупреждение при опасност от наводнения“
Обща стойност на проекта: 599 959,68 евро
Водещ партньор: Община Етрополе
Партньор: Общинско комунално предприятие „Комнис“ Бела Паланка
Предвидени дейности по проекта:
• Доставка на автоматични хидрометрични станции оборудвани с видео камери, батерии и соларни панели за измерване интензитета на нарастване на водното ниво на реките в двете общини;
• Създаване на два контролни центъра – един в община Етрополе и един в община Бела Паланка – които ще бъдат оборудвани с измервателни станции, сървър, видео стени и специализиран софтуер;
• Закупуване на високопроходими автомобили – по един за всяка община – за транспортиране на екипи за спешна реакция в бетстващи райони;
• Провеждане на тематични обучения за управление на риска от наводнения.
2. „Съвместни инициативи за насърчаване на спорта и здравословния начин на живот“
Обща стойност на проекта: 145 351,41 евро
Водещ партньор: Спортен център „Баница“ – Бела Паланка
Партньор: Община Етрополе
Предвидени дейности по проекта:
• оборудване на спортната инфраструктура в гр. Бела Паланка и гр. Етрополе;
• организиране и провеждане на състезания по баскетбол, стрийтбол и футбол за младежи от двете общини;
• организиране на съвместни семинари, дискусии и кръгли маси;
• разработване на интернет сайт за популяризиране на младежките инициативи.
Оценката и класирането на подадените проектни предложения ще се извърши в рамките на 6-8 месеца.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.