*

Приключи корекцията на участък от коритото на река Ябланица в Етрополе. Изграден бе канал с вертикални подпорни стени и светла ширина на напречно сечение 7 метра по цялата дължина на участъка. Дъното и стените са със стоманобетонна конструкция. Оформено е кварталното пространство, прилежащите тротоари и улици с бордюри и асфалтово покритие. С цел обезопасяване на обекта е монтиран предпазен парапет с височина 1,10, горещо поцинкован. Левият и десният бряг са свързани с пешеходна пасарелка, която е стоманобетонна с ширина 2 метра.
Извършена е и корекция на коритото на река Малък Искър в определен участък, изградена е стоманобетонна стена с дължина 70 метра.