*

Във връзка с въведените противоепидемични мерки и усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, Община Етрополе обявява следната дарителска сметка:

Община Етрополе
BIC : CECBBGSF
IBAN : BG 73 CECB 9790 8443 1203 02
Валута: BGN
Код за вид плащане: 445100 дарения

Основание: Дарение – коронавирус

Дарените средства ще бъдат разпределяни според волята на всеки дарител.
При желание, дарителите ще получат договор за дарение.

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ