*

Община Етрополе спечели проект за извършване на ремонт в сградата на Дом за стари хора – гр. Етрополе по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“ по процедура за набиране на проектни предложения за финансиране от Фонд „Социална закрила“ през 2020 г.
По проекта ще бъдат извършени следните дейности:
• ще бъде направена изцяло нова настилка от гранитогрес;
• стените и таваните на помещенията в дома ще бъдат шпакловани и боядисани.
Общата стойност на проекта е 58 546,84 лв., от които 50 000 лв. ще бъдат предоставени от Фонд „Социална закрила“ и 8 546,84 лв. ще бъдат осигурени от бюджета на Община Етрополе.
Крайният срок за изпълнение на проекта е 30.11.2020 г.