*

Община Етрополе спечели проект „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация на територията на община Етрополе – 2020 г.“ към Агенция за социално подпомагане. Проектът предвижда предоставяне на безплатна, топла храна на 170 лица с ниски доходи, самотно живеещи възрастни хора и хора с увреждания и лица от уязвими групи, които изпитват затруднения при закупуването на хранителни продукти и приготвянето на прясна храна, за период от 33 работни дни /от 04.05.2020г. до 19.06.2020г./ в условията на извънредното положение в страната.