*

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че от 2-ри до 31-ви октомври, Община Етрополе организира извозване на градински отпадъци. За целта е необходимо жителите на Общината да изнасят градинските отпадъците пред домовете си в същия период.
Градинските отпадъци да не се смесват със събраните купчини пясък по улиците или друг битов отпадък. Не се допуска изнасяне и складиране на растителни градински отпадъци на обществени места извън посочените периоди.

След посочения срок няма да бъдат извозвани растителни отпадъци!