ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ С ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗВЪНЧЕ“

Община Етрополе спечели проектно предложение за обект: „Изграждане на детски площадки за игра в Детска градина „Звънче“ по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ от Проект „Красива България“. Общата стойност на проекта е 351 582 лв., от които съфинансиране на общината: 231 587 лв.

По проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:
• Изграждане на 5 детски площадки за игра за различни възрастови групи – една в близост до централния вход на детската градина и още четири – във вътрешния двор. Площадките ще бъдат изградени върху удъропоглъщаща настилка. Предвижда се доставка и монтаж на общо 26 нови детски съоръжения;
• Оформяне на плочник с дървени перголи и чешма;
• Изграждане на нови пешеходни алеи;
• Презатревяване на зелените площи;
• Засаждане на широколистни и иглолистни дървета;
• Доставка на нови пейки.

Крайния срок за изпълнение на проекта е 18.11.2019г.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.