*

ГЕОЛОГ, ИНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГИЯ

Изисквания към кандидатите:

>Висше образование, специалност – Хидрогеология и инженерна геология;

> Минимум една година професионален опит на подобна позиция;

> Работа със специализиран геотехнически и геоложки софтуер ще се счита за предимство;

> Владеене на английски език ще се счита за предимство;

> Отговорност, прецизност и комуникативност.

Необходими документи за кандидатстване:

> Автобиография;

> Мотивационно писмо;

> Кандидатите, поканени за провеждане на интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.

Месторабота: Рудодобивен комплекс на „Елаците-Мед“ АД, гр. Етрополе.

Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците-Мед“ АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на e-mail: jobs@ellatzite-med.com

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на писмен практически тест и събеседване за определяне на входящото ниво на знания и умения.

 „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година.

Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД само с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява позиция. След приключване на подбора изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител на „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД.