*

ЦИК определи възнагражденията и добавките на членовете на секционните и на районните избирателни комисии.
120 лева ще е възнаграждението на член на секционна избирателна комисия за изборите на 4 ти април, а нейният председател ще получи 157 лева и 50 стотинки. Това са основните суми, които са завишени с 50 на сто заради Covid риска.
ЦИК определя възнагражденията на членовете на СИК и РИК по методика, като няма разлика между възнагражденията на членовете на СИК и на тези, които ще участват в подвижните избирателни секции. Средствата обаче са завишение с 50 на сто заради извънредната епидемична обстановка.
Освен основните суми се формират и добавки, които също са завишени ни с 50 на сто. Така за всеки член на секционна комисия, който участва в приемането на изборните книжа и в реденото на секцията се формират допълнителни 22 лв. и 50 ст. За всеки, който ще предава протоколите в РИК се полагат по 45 лв. допълнително.
Членовете на СИК, определени за произвеждани на избори с машинно гласуване получават допълнително 30 лв.
Възнагражденията не се облагат с данъци, а осигуровките са за сметка на бюджета.
Парите за отделните РИК зависят от това, дали секциите, за които отговарят, са до 400 или повече. За големите райони председател на комисия ще получава 1762 лв. на месец, като тези комисии ще работят от 13-ти февруари до 14 дни след приключване на вота.

Източник: https://www.cik.bg/bg/decisions/1991/2021-02-05?fbclid=IwAR0kbJbRKdNPnm-Scxomsv9yk2UQXM8uZgZ81B1iK32R3buetKEugLVWctw