*

Ръководството на етрополското земляческо сдружение „Тодор Пеев”, съобщва на всички свои членове, че поради развитието на епидемиологичната обстановка и в съответствие с профилактичните мерки на държавно и общинско ниво, предвидената за 28 март ежегодна Пролетна среща на етрополците, живеещи в столицата, няма да се състои.
Сумите за купените куверти ще бъдат възстановени от съответните отговорници на сдружението.

За справки и допълнителна информация – Павлин Бончев – тел. 02 821 71 89, 0879 27 73 41 или
Цветан Тацов – тел. 02 846 70 81 и 0988 98 77 31.