*

Отново първо място за танцьорите от ТА „Балканска младост“ с ръководител Калинка Пушкарова.

Те спечелиха голямата награда на четвъртото издание на фестивала „Златни нишки“ в с.Трудовец

В конкурсната надпревара се включиха над 300 участника от различни населени места.

Танцьорите ни се завърнаха с плакет, грамота и парична награда. Тя се предоставя от Община Ботевград.

Източник: ФБ страницата на читалището в гр. Етрополе https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80-%D0%9F%D0%B5%D0%B5%D0%B2-1871-%D0%95%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5-315926605109523