*

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
В изпълнение на Програмата за управление на община Етрополе (2019 – 2023) и чл. 44 (5) от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Ви представям годишен отчет за дейността на общинското ръководство и администрация през 2020 година.

С пълния текст на отчета може да се запознаете на сайта на община Етрополе в следния линк: http://etropole.bg/data/pages/files/1615553662.pdf?%D0%B0=46