ОФИЦИАЛНО БЕ ДАДЕН СТАРТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ В ЦДЯ „ПАТИЛАНЦИ“, ГРАД ЕТРОПОЛЕ“

С подписване на Протокол №2 за откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво на строежа, официално бе даден старт на дейностите по изпълнение на Проект „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ДЯ „Патиланци“, град Етрополе“. Проектът се финансира от Националния доверителен еко фонд.
На срещата присъстваха: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе, инж. Стефан Борисов – заместник – кмет на Община Етрополе, представители на Националния доверителен еко фонд, представители на фирмата изпълнител – „Климатроник“ ЕООД, представители на строителния надзор – „БУЛ – КЛИМА“, Юлия Митова – главен специалист „ПиС“ в Община Етрополе и Силвия Хартарска – главен инспектор „КРиНС“ в Община Етрополе.
С реализирането на проекта се предвижда да бъдат внедрени следните мерки: топлинно изолиране на външните стени, което включва полагане на топлоизолация EPS с дебелина 8 см.; топлинно изолиране на покрива на сградата, което включва полагане на топлоизолация и полиетиленово фолио; подмяна на сградната инсталация и отоплителни тела; монтаж на соларна помпена група за колектори за осигуряване на топла вода в сградата. Освен на сградата на Детска ясла „Патиланци“ енергоспестяващи мерки ще бъдат изпълнени и в сградата на кухненския блок: топлинна изолация на външни стени и топлинно изолиране на покрива. Срокът на изпълнение на проекта е 50 дни.
След подписване на Протокол №2 за откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво на строежа, Кметът на Община Етрополе – Димитър Димитров и екипът му, представителите на Националния доверителен еко фонд, представителите на фирмата изпълнител и строителния надзор посетиха строителната площадка.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.