*

Във връзка с все още действащата епидемиологична обстановка в страната и съобразно предписаните мерки от Министрество на здравеопазването и Министрество на образованието и науката се предвижда официално откриване на учебната 2020/2021г. да има за първи, пети и осми клас, като то ще бъде в следния график:

 • Първи клас водени от дванадесетокласниците, 9.30ч.
  -Осми клас, 10.00ч.
  -Пети клас-10.30ч.

За всички останали ученици първия учебен ден ще е с провеждане на час на класа в класнта стая отново по график:

 • Втори клас, 9.30ч.
 • Трети клас, 10.10ч.
 • Четвърти клас, 11.00ч.
 • Шести клас, 9.30ч.
 • Седми клас, 10.10ч.
 • Девети клас, 9.30ч.
 • Десети клас, 10.10ч.
 • Единадесети клас, 11.00ч.
  Родители и близки няма да бъдат допускани в класните стаи. За всички останали мерки относно епидимиологичната обстановка, която засяга началото на учебната година, родителите са уведомени на проведените родителски срещи.Мерките са оповестени и на сайта на СУ „Хр.Ясенов“.

Източник и снимка: www.balkanec.bg