*

1.Секция 261800001-гр.Етрополе 27632
– местонахождение Снек-бар „Хит“

2.Секция 261800002-гр.Етрополе 27632
-местонахождение СУ „Хр.Ясенов“, класна стая- I етаж

3.Секция 261800003- гр.Етрополе 27632
-местонахождение СУ „Хр.Ясенов“, класна стая- II етаж

4. Секция 261800004- гр.Етрополе 27632
– местонахождение СУ „Хр.Ясенов“, класна стая – ОУ „Кирил и Методий“

5. Секция 261800005- гр.Етрополе 27632
– местонахождение Спортна зала „Чавдар“, кафе- I етаж

6. Секция 261800006- гр.Етрополе 27632
– местонахождение СУ „Хр.Ясенов“, първи корпус- I етаж, 3 стая

7. Секция 261800007- гр.Етрополе 27632
– местонахождение Спортна зала „Стоян Николов“

8.Секция 261800008- гр.Етрполе 27632
– местонахождение- НЧ „Тодор Пев-1871“

9.Секция 261800009- гр.Етрополе 27632
– местонахождение ОУ „Хр.Ботев“, вход от към бул. „Руски“

10. Секция 261800010- гр.Етрополе 27632
– местонахождение ОУ „Хр.Ботев“ – вход от двора

11.Секция 261800011- гр.Етрополе 27632
– местоположение ОУ „Хр.Ботев“ /стола/

12. Секция 261800012- гр.Етрополе 27632
– местоположение МБАЛ – Етрополе

13. Секция 261800013- с.Рибарица 62582
– местоположение – салона в кметството

14. Секция 261800014- с.Ямна 87391
– местоположение – м. Златичора /салона на кметството/

15. Секция 261800015- с.Ямна 87391
– местоположение – м. Чертиград /салона на читалището /

16.Секция 261800016-с.Бойковец 05147
– местоположение – салона на читалището

17. Секция 261800017- с.Брусен 06608
-с.Оселна 54050
– местоположение – Пенсионерски клуб

18.Секция 261800018- с.Лопян 44313
– местоположение – ОУ „Хр.Ботев“

19. Секция 261800019- с. Лъга -44389
– местоположение Пенсионерски клуб

20. Секция 261800020- с.Малки Искър 49641
– местоположение – салона в кметството

Съгласно ЗАПОВЕД № РД -15-083/08.02.2021г. на Кмета на Община Етрополе, г-н Димитър Димитров