*

Ремонтът е реализиран по Благотворителна програма „Българските добродетели“ на Група ГЕОТЕХМИН

На 26 октомври, в деня на Св. Димитър, се състоя тържествено честване на патронния празник на ПГ „Тодор Пеев“ – гр. Етрополе. Тържественият двоен празник бе отбелязан и с нова придобивка за професионалната гимназия. Завършен бе проект, изпълнен с дарения на Група ГЕОТЕХМИН по Благотворителна програма „Българските добродетели“ – цялостна хидро- и топло изолация на покрива и на основната сграда на училището.

Празникът бе почетен от г-н Димитър Димитров, кмет на Етрополе, г-н Христо Андреев, председател на ОбС – Етрополе, г-жа Станка Димитрова зам.- кмет, г-жа Росица Иванова, директор на РУО – София област, както и представители на културни, образователни институции и изпълнители на проекта от фирма „Александър Груп“. От страна на дарителите от Група ГЕОТЕХМИН сред присъстващите бяха представители на ръководството на „Елаците-Мед“ АД – инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор, инж. Стоил Димитров, инж. Георги Петров, инж. Ивайло Николов, инж. Владимир Александров, инж. Васил Шишков, както и директори и служители на „Геотехмин“ ООД и „Елаците-Мед“ АД.

„На този ден е празникът и на Професионална гимназия „Тодор Пеев“. Училище с 118 годишна история… Едно училище, минало през нелекия път на промени и предизвикателства. Училище – история. Училище с минало, настояще и бъдеще“, с тези думи г-жа Десислава Найденова, директор на гимназията, откри тържеството. И допълни: „В летописите на училището ще има една много важна година – настоящата 2022 г. В период на световна криза, война, икономическа, здравна и енергийна несигурност, за училището се направи нещо голямо, значимо, жадувано и крайно необходимо – извършен бе цялостен ремонт на основната сграда на училището, като беше подменен покрива, направена бе и външната фасада със саниране по мерки за енергийна ефективност. Благородната кауза е реализирана по Благотворителна програма „Българските добродетели“, основана по инициатива на професор дтн инж. Цоло Вутов и други дружества и съмишленици, сред които „Геотехмин“ ООД, „Елаците-Мед“ АД, „Геотрейдинг“ АД и „Геострой“ АД. Основателите на Благотворителната програма са приели решение да подкрепят и реализират съвместно с община Етрополе различни значими проекти, включително в сферата на образованието. Искрено благодаря от мое име и от името на целия колектив на училището, от учениците и техните родители, на всички, които направиха възможно реализирането на този голям ремонт и да изразя най-вече благодарност към дарителите в лицето на проф. дтн инж. Цоло Вутов – управител на Геотехмин ООД.“

Г-жа Найденова връчи почетни грамоти за дарителство за проявени в трудни времена инициативност, добросърдечност, благородство и спомоществователство за проф. дтн инж. Цоло Вутов, инж. Драгомир Драганов, д-р инж. Владимир Вутов и д-р инж. Иван Вутов. Грамота получи и фирмата – изпълнител на проекта.

От името на проф. Вутов и всички ръководители на фирмите „Геотехмин“, „Елаците-Мед“, „Геострой“ и „Геотрейдинг“, инж. Драганов прие отличията и благодари за удостояването им с почетните грамоти за дарителство. Той прие и специалния подарък за проф. Вутов – дървена маса, направена от ученици от гимназията.

Освен партньорство по програма „Подкрепа на дуалната система на обучение“,  повишаване качеството на професионалното образование и засилване на връзката между образование и бизнес, в своето слово инж. Драганов подчерта желанието на дарителите да допринесат за комфорта в училището: „Надяваме се, че сега, с изпълнението на цялостната хидро- и топло изолация на покрива и на основната сграда на училището, вие, учители и ученици ще имате по-добри условия за провеждане на качествен учебен процес. Искам да уверя всички, че ние винаги ще оказваме подкрепа там, където е най-необходимо, и ще продължим да помагаме за благородни каузи в Община Етрополе, независимо от сложната социално-икономическа обстановка“ – каза той. Г-н Драганов благодари и на кмета Димитър Димитров за ползотворното сътрудничество и поредния завършен обект и пожела на всички учители и ученици здраве, упоритост, постоянство и успехи.

Поздравления бяха поднесени и от г-жа Росица Иванова, директор на РУО – София област. „Поднасям своята признателност и едно огромно благодаря на всички фирми от Група ГЕОТЕХМИН и лично на проф. дтн инж. Цоло Вутов за прекрасната, благородна кауза „Българските добродетели“. За мен е чест да ви поздравя за ремонта и голямата придобивка на училището в Етрополе. Това е сбъдната мечта за г-жа Найденова, за колектива и учениците за прекрасните възможности, които ще имате, да се обучавате в една съвременна, комфортна материална база на вашата гимназия“, каза г-жа Иванова. Тя допълни: „Поздравявам директора и целия педагогически екип за патрона на училището – 118 години е една достолепна и завидна възраст, повод за гордост, заслужено признание и стремление. Бъдете здрави, благородни и отговорни към вашите възпитаници, дарявайте ги със своите знания, чертайте пътя им към бъдещата им професионална реализация и тяхното успешно реализиране в живота като граждани на община Етрополе и на България“.

По повод патронния празник на училището и откриването на обновената сграда, учители, ученици и гости бяха поздравени с празнична програма и песните „Хвърчило“ и „Празник“, подготвена от децата от ДГ „Еделвайс“, танц на Фолклорен ансамбъл „Балканска младост“  и рецитал на учениците от гимназията.

Тържествен водосвет за здраве и благоденствие отслужи отец Емил Якимов от Етрополския манастир.

В края на официалната част бе прерязана и трикольорната лента за откриване на завършения проект за енергийна ефективност от кмета на Община Етрополе г-н Димитър Димитров, инж. Драгомир Драганов и г-жа Росица Иванова.

Празникът в училището продължи със спортни мероприятия, организирани за учениците, и писане на специални табели с послания за труд и успехи.