*

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 22 – 26 февруари 2021 г, включително:

Община Етрополе
На 22.02.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ На 23.02.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ На 24.02.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ На 25.02.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ На 26.02.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ – Бойковец: Вила, Вила
На 22.02.2021 г. /13:01 – 16:16 ч./ На 23.02.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ На 24.02.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ На 25.02.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ На 26.02.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ – Етрополе: 033119 Вранащица 48, 25, 63, Къща, 42
На 22.02.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ На 23.02.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ На 24.02.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ На 25.02.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ На 26.02.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ – Етрополе: Вилна Зона Язовира , Вилна Зона Язовира , Месност Ябланица , Месност Ябланица , Ябланица , Ябланица , Язовира , Язовира
На 23.02.2021 г. /09:31 – 10:00 ч.; 14:31 – 15:16 ч./ – Етрополе: Георги Антонов 20
За Периода 22-23.02.2021 г. /09:00 – 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Етрополе: Етрополски Бук

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.