*

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 22 – 26 март 2021 г, включително:

Община Етрополе
На 22.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ На 23.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ На 24.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ На 25.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ На 26.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ – Бойковец: Вила
На 24.03.2021 г. /09:00 – 10:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД ; 15:30 – 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / – Брусен, Общ. Етрополе: 229001 Вр.Стр.Обект, II, Кв.1 , Кладевски Дол 13, Махала Бобища Къща, Махала Гарсовец , Махала Дупковец , Махала Нейков Дол , Махала Радов Дол , УПИ VI-154 Кв 21 ,
На 23.03.2021 г. /13:00 – 16:30 ч./ На 24.03.2021 г. /13:00 – 16:30 ч./ На 25.03.2021 г. /13:00 – 16:30 ч./ На 26.03.2021 г. /13:00 – 16:30 ч./ – Етрополе: Александър Стамболийски 51, 54, 56, 58, 49, 55, 50, 57, 53, 52, Богатирска 9, 8, 2, 5а, 7, 11, 3, Братя Миладинови 2, Генерал Гурко 20, Георги Цариградски 6, 2, 3, 4, Дандевил 29, 9, 19, 10, 7, 22, 34, 24, 21, 23, 28, 17, 26, 25 Б, 15, 37, 27, 31, 33а, 14, 16, 33, 12, 35, 13, 40, 5, 18, 30, 36, 32, 20, 11, 25, Дончо Тепавичаров 5, 6, 4, 2, 7, 1, 3, Зольовец 2, 12, 2а, Иван Канджаков 1, Кочо Честименски 19, 8, 7, 14, 3, 15, 17, 5, 2, 6, 9, 11, 4, 21, 12, 1, 10, Ленин 10, 18, 4, 1, 15, 11, 3, 7, 13, 2, 20, 17, 16, 12, 8, 5, 6, 9, Малки Искър 18, 22, 16, 20, 27, 24, Млада Гвардия 31, 5, 27, 25, 13, 1, 3, 29, 19, 7, 15, 9, 17, 11, 23, 21, Преслав 2, 1, 4, 3, Рудината 2, 4, 6, Ябланица 1, 2, Хижа
На 22.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ На 23.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ На 24.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ На 25.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ На 26.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ – Етрополе: Вилна Зона Язовира , Месност Ябланица , Ябланица , Язовира
На 24.03.2021 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Етрополе: Местност Равнище , Равнището ТП 1
На 24.03.2021 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Лопян: 005034 , 061026 , В.З.Лопян, Кв.6 , Васил Левски 2, 1, Втора 1, 3, 5, Георги Димитров 4, 5, 6, 12, 10, 8, 14, Георги Михайлов 13, 21, 16, 297, 19, 2, 14, 4, 18, 5, 10, 1, 17, 11, 23, 3, 8, 15, 7, 6, Девети Май 6, 9, 7, 5, 1, 3, 2, 4, Девети Септември 5, 7, 1, 3, Йончо Ботев 15, 27, 11, 13, 21, 9, 32, 5, 7, 19, 17, 18, 16, 14, 12, 33, 29, Калина Вескова 8, 2, 28, 18, 6, 4, 24, 26, 1, 10, 12, Кв.6, УПИ 6-22, Вилна Зона , Ленин 4, 6, 3, 2, Махала Черешовица Вила, Къща, Местност Растака Къща, Местност Черешова 7, 28, 27, 24, 25, 22, Никола Михайлов 22, 28 \, 8, 5, 16, 4, 14, 7, 32, 20, 44, 11, 34, 24, 30, 6, 12, 10, 18, 38, 42, 238, 276, 310, 123, 234, 246, 302, 236, 228, 121, 111, 262, 274, 308, 105, 264, 119, 296, 286, 113, 280, 127, 244, 258, 125, 107, 250, 230, 131, 294, 260, 254, 129, 312, 284, 232, 242, 252, 266, 278, 256, 282, 272, 133, 248, 304, 101, 85, 69, 210, 186, 71, 81, 200, 93, 83, 222, 202, 172, 178, 182, 192, 170, 99, 162, 176, 208, 67, 216, 220, 65, 95, 77, 59, 61, 226, 103, 218, 212, 174, 75, 180, 63, 87, 204, 79, 57, 97, 224, 190, 184, 206, 196, 54, 68, 120, 74, 126, 138, 158, 140, 43, 48, 128, 122, 98, 27, 104, 112, 21, 156, 162, 134, 76, 150, 86, 124, 50, 66, 52, 116, 90, 84, 144, 152, 64, 106, 41, 94, 82, 25, 33, 23, 7, 114, 35, 45, 130, 80, 56, 142, 110, 88, 146, 136, 13, 49, 78, 72, 92, 15, 148, 108, 96, 37, 160, 60, 154, 100, 102, Никола П.Цановски 2, Пета 1, 6, 4, 2, Планинско Цвете 1 Вила, 1, 3, Първа 1, 3, Свещи Плаз 5, 3, 2, Седма 111, 109, Трета 12, 1, 4, 8, 2, 3, 10, УПИ І-211, Кв.29 , Христо Ботев 10, 6, 22, 4, 2, 12, 3, 14, 18, 1, 16, 5, 20, Цвятко Янков 23, 27, 21, 13, 11, 149, 19, 17, 25, 94, 117, 82, 121, 119, 92, 139, 84, 151, 131, 149, 80, 78, 155, 133, 153, 115, 125, 86, 145, 123, 137, 127, 143, 88, 12, 107, 101, 40, 37, 43, 56, 91, 2, 76, 65, 61, 63, 89, 71, 109, 22, 79, 42, 16, 48, 31, 54, 103, 87, 24, 6, 93, 8, 70, 75, 64, 81, 4, 41, 10, 44, 83, 85, 33, 73, 50, 39, 77, 38, 53, 67, 46, 68, 99, 105, 30, 69, 29, 111, 28, 14, 59, Четвъра 3, 5, 7, Вила, Вила, Вила, Вила
На 24.03.2021 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Лъга: Местност Пашовото Пл.№2, К.Р-Н 919, Къща, Вила, Къща
На 24.03.2021 г. /09:00 – 10:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД ; 15:30 – 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / – Лъга
На 24.03.2021 г. /09:00 – 10:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД ; 15:30 – 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / – Малки Искър:
На 24.03.2021 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Малки Искър:

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.