*

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 05 април – 09 април 2021г, включително:

Община Етрополе

ЕТРОПОЛЕ: 033119 , ВРАНАЩИЦА 48,25,63,КЪЩА,42
12.04.2021 –
12.04.2021
13:01 –
16:16
ЧЕЗ – Ремонт и поддръжка –
Ремонт на електрически
съоръжения
ЕТРОПОЛЕ: Ф-МА МЕДИКЕТ
12.04.2021 –
12.04.2021
09:30 –
16:30
Чуждо съоръжение –
Съоръжения на ЕСО – Подмяна
на електрически съоръжения
ЕТРОПОЛЕ: Ф-МА МЕДИКЕТ
12.04.2021 –
12.04.2021
09:30 –
16:30
Чуждо съоръжение –
Съоръжения на ЕСО – Подмяна
на защити и автоматики
ОСЕЛНА, общ. Етрополе: ВИЛА
12.04.2021 –
12.04.2021
13:30 –
16:00
ЧЕЗ – Ремонт и поддръжка –
Ремонт на електрически
съоръжения
БРУСЕН, общ. Етрополе: 229001 ВР.СТР.ОБЕКТ, II, КВ.1 , КЛАДЕВСКИ ДОЛ 13,
МАХАЛА БОБИЩА КЪЩА, МАХАЛА ГАРСОВЕЦ , МАХАЛА ДУПКОВЕЦ , МАХАЛА
НЕЙКОВ ДОЛ , МАХАЛА РАДОВ ДОЛ , УПИ VI-154 КВ 21 ,
ВИЛА,КЪЩА,КЪЩА,ВИЛА
13.04.2021 –
13.04.2021
09:30 –
10:30
Чуждо съоръжение – Други –
Оперативни превключвания
БРУСЕН, общ. Етрополе: 229001 ВР.СТР.ОБЕКТ, II, КВ.1 , КЛАДЕВСКИ ДОЛ 13,
МАХАЛА БОБИЩА КЪЩА, МАХАЛА ГАРСОВЕЦ , МАХАЛА ДУПКОВЕЦ , МАХАЛА
НЕЙКОВ ДОЛ , МАХАЛА РАДОВ ДОЛ , УПИ VI-154 КВ 21 ,
ВИЛА,КЪЩА,КЪЩА,ВИЛА
13.04.2021 –
13.04.2021
15:30 –
16:30
Чуждо съоръжение – Други –
Оперативни превключвания
ЕТРОПОЛЕ: 033119 , ВРАНАЩИЦА 48,25,63,КЪЩА,42
13.04.2021 –
13.04.2021
13:01 –
16:16
ЧЕЗ – Ремонт и поддръжка –
Ремонт на електрически
съоръжения
ЕТРОПОЛЕ: МЕСТНОСТ РАВНИЩЕ , РАВНИЩЕТО , ТП 1
13.04.2021 –
13.04.2021
09:30 –
10:30
Чуждо съоръжение –
Съоръжения на ЕСО – Подмяна
на защити и автоматики
ЕТРОПОЛЕ: МЕСТНОСТ РАВНИЩЕ , РАВНИЩЕТО , ТП 1
13.04.2021 –
13.04.2021
15:30 –
16:30
Чуждо съоръжение –
Съоръжения на ЕСО – Подмяна
на защити и автоматики
ЛОПЯН: 005034 , 061026 , В.З.ЛОПЯН, КВ.6 , ВАСИЛ ЛЕВСКИ 2,1, ВТОРА 1,3,5,
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 4,5,6,12,10,8,14, ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ
13,21,16,297,19,2,14,4,18,5,10,1,17,11,23,3,8,15,7,6, ДЕВЕТИ МАЙ 6,9,7,5,1,3,2,4,
ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ 5,7,1,3, ЙОНЧО БОТЕВ
15,27,11,13,21,9,32,5,7,19,17,18,16,14,12,33,29, КАЛИНА ВЕСКОВА
8,2,28,18,6,4,24,26,1,10,12, КВ.6, УПИ 6-22, ВИЛНА ЗОНА , ЛЕНИН 4,6,3,2,
МАХАЛА ЧЕРЕШОВИЦА ВИЛА,КЪЩА, МЕСТНОСТ РАСТАКА КЪЩА, МЕСТНОСТ
ЧЕРЕШОВА 7,28,27,24,25,22, НИКОЛА МИХАЙЛОВ 22,28
13.04.2021 –
13.04.2021
09:30 –
10:30
Чуждо съоръжение –
Съоръжения на ЕСО – Подмяна
на защити и автоматики
\,8,5,16,4,14,7,32,20,44,11,34,24,30,6,12,10,18,38,42,238,276,310,123,234,246,302,236
,228,121,111,262,274,308,105,264,119,296,286,113,280,127,244,258,125,107,250,230,
131,294,260,254,129,312,284,232,242,252,266,278,256,282,272,133,248,304,101,85,69
,210,186,71,81,200,93,83,222,202,172,178,182,192,170,99,162,176,208,67,216,220,65,
95,77,59,61,226,103,218,212,174,75,180,63,87,204,79,57,97,224,190,184,206,196,54,6
8,120,74,126,138,158,140,43,48,128,122,98,27,104,112,21,156,162,134,76,150,86,124,
50,66,52,116,90,84,144,152,64,106,41,94,82,25,33,23,7,114,35,45,130,80,56,142,110,8
8,146,136,13,49,78,72,92,15,148,108,96,37,160,60,154,100,102, НИКОЛА
П.ЦАНОВСКИ 2, ПЕТА 1,6,4,2, ПЛАНИНСКО ЦВЕТЕ 1 ВИЛА,1,3, ПЪРВА 1,3,
СВЕЩИ ПЛАЗ 5,3,2, СЕДМА 111,109, ТРЕТА 12,1,4,8,2,3,10, УПИ І-211, КВ.29 ,
ХРИСТО БОТЕВ 10,6,22,4,2,12,3,14,18,1,16,5,20, ЦВЯТКО ЯНКОВ
23,27,21,13,11,149,19,17,25,94,117,82,121,119,92,139,84,151,131,149,80,78,155,133,1
53,115,125,86,145,123,137,127,143,88,12,107,101,40,37,43,56,91,2,76,65,61,63,89,71,
109,22,79,42,16,48,31,54,103,87,24,6,93,8,70,75,64,81,4,41,10,44,83,85,33,73,50,39,77
,38,53,67,46,68,99,105,30,69,29,111,28,14,59, ЧЕТВЪРА 3,5,7,
ВИЛА,ВИЛА,ВИЛА,ВИЛА
ЛОПЯН: 005034 , 061026 , В.З.ЛОПЯН, КВ.6 , ВАСИЛ ЛЕВСКИ 2,1, ВТОРА 1,3,5,
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 4,5,6,12,10,8,14, ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ
13,21,16,297,19,2,14,4,18,5,10,1,17,11,23,3,8,15,7,6, ДЕВЕТИ МАЙ 6,9,7,5,1,3,2,4,
ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ 5,7,1,3, ЙОНЧО БОТЕВ
15,27,11,13,21,9,32,5,7,19,17,18,16,14,12,33,29, КАЛИНА ВЕСКОВА
8,2,28,18,6,4,24,26,1,10,12, КВ.6, УПИ 6-22, ВИЛНА ЗОНА , ЛЕНИН 4,6,3,2,
МАХАЛА ЧЕРЕШОВИЦА ВИЛА,КЪЩА, МЕСТНОСТ РАСТАКА КЪЩА, МЕСТНОСТ
ЧЕРЕШОВА 7,28,27,24,25,22, НИКОЛА МИХАЙЛОВ 22,28
\,8,5,16,4,14,7,32,20,44,11,34,24,30,6,12,10,18,38,42,238,276,310,123,234,246,302,236
,228,121,111,262,274,308,105,264,119,296,286,113,280,127,244,258,125,107,250,230,
131,294,260,254,129,312,284,232,242,252,266,278,256,282,272,133,248,304,101,85,69
,210,186,71,81,200,93,83,222,202,172,178,182,192,170,99,162,176,208,67,216,220,65,
95,77,59,61,226,103,218,212,174,75,180,63,87,204,79,57,97,224,190,184,206,196,54,6
8,120,74,126,138,158,140,43,48,128,122,98,27,104,112,21,156,162,134,76,150,86,124,
50,66,52,116,90,84,144,152,64,106,41,94,82,25,33,23,7,114,35,45,130,80,56,142,110,8
8,146,136,13,49,78,72,92,15,148,108,96,37,160,60,154,100,102, НИКОЛА
П.ЦАНОВСКИ 2, ПЕТА 1,6,4,2, ПЛАНИНСКО ЦВЕТЕ 1 ВИЛА,1,3, ПЪРВА 1,3,
СВЕЩИ ПЛАЗ 5,3,2, СЕДМА 111,109, ТРЕТА 12,1,4,8,2,3,10, УПИ І-211, КВ.29 ,
ХРИСТО БОТЕВ 10,6,22,4,2,12,3,14,18,1,16,5,20, ЦВЯТКО ЯНКОВ
23,27,21,13,11,149,19,17,25,94,117,82,121,119,92,139,84,151,131,149,80,78,155,133,1
53,115,125,86,145,123,137,127,143,88,12,107,101,40,37,43,56,91,2,76,65,61,63,89,71,
109,22,79,42,16,48,31,54,103,87,24,6,93,8,70,75,64,81,4,41,10,44,83,85,33,73,50,39,77
13.04.2021 –
13.04.2021
15:30 –
16:30
Чуждо съоръжение –
Съоръжения на ЕСО – Подмяна
на защити и автоматики
,38,53,67,46,68,99,105,30,69,29,111,28,14,59, ЧЕТВЪРА 3,5,7,
ВИЛА,ВИЛА,ВИЛА,ВИЛА
ЛЪГА: МЕСТНОСТ ПАШОВОТО ПЛ.№2, К.Р-Н 919, КЪЩА,ВИЛА,КЪЩА
13.04.2021 –
13.04.2021
09:30 –
10:30
Чуждо съоръжение –
Съоръжения на ЕСО – Подмяна
на защити и автоматики
ЛЪГА: МЕСТНОСТ ПАШОВОТО ПЛ.№2, К.Р-Н 919, КЪЩА,ВИЛА,КЪЩА
13.04.2021 –
13.04.2021
15:30 –
16:30
Чуждо съоръжение –
Съоръжения на ЕСО – Подмяна
на защити и автоматики
ЛЪГА
13.04.2021 –
13.04.2021
09:30 –
10:30
Чуждо съоръжение – Други –
Оперативни превключвания
ЛЪГА
13.04.2021 –
13.04.2021
15:30 –
16:30
Чуждо съоръжение – Други –
Оперативни превключвания
МАЛКИ ИСКЪР: КЪЩА
13.04.2021 –
13.04.2021
09:30 –
10:30
Чуждо съоръжение – Други –
Оперативни превключвания
МАЛКИ ИСКЪР: КЪЩА
13.04.2021 –
13.04.2021
15:30 –
16:30
Чуждо съоръжение – Други –
Оперативни превключвания
МАЛКИ ИСКЪР: КЪЩА,КЪЩА
13.04.2021 –
13.04.2021
09:30 –
10:30
Чуждо съоръжение –
Съоръжения на ЕСО – Подмяна
на защити и автоматики
МАЛКИ ИСКЪР: КЪЩА,КЪЩА
13.04.2021 –
13.04.2021
15:30 –
16:30
Чуждо съоръжение –
Съоръжения на ЕСО – Подмяна
на защити и автоматики
ЕТРОПОЛЕ: 033119 , ВРАНАЩИЦА 48,25,63,КЪЩА,42
14.04.2021 –
14.04.2021
13:01 –
16:16
ЧЕЗ – Ремонт и поддръжка –
Ремонт на електрически
съоръжения
ЕТРОПОЛЕ: 033119 , ВРАНАЩИЦА 48,25,63,КЪЩА,42
15.04.2021 –
15.04.2021
13:01 –
16:16
ЧЕЗ – Ремонт и поддръжка –
Ремонт на електрически
съоръжения
ЕТРОПОЛЕ: 033119 , ВРАНАЩИЦА 48,25,63,КЪЩА,42
16.04.2021 –
16.04.2021
13:01 –
16:16
ЧЕЗ – Ремонт и поддръжка –
Ремонт на електрически съоръжения

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.