*

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,
Поздравявам Ви с успешното завършване на средното Ви образование.
Вие завършвате един етап от живота си и тръгвате по пътя на своето професионално развитие. От тук нататък Вашите отговорности ще бъдат много повече, трудностите в живота Ви няма да липсват. Затова имайте смелостта да мечтаете и куража да се срещнете с непознатото и неизвестното.
Желая Ви да продължите образованието си в добри университети, да се реализирате успешно в сферата, която желаете. Не забравяйте своите учители и съученици и помнете, че тук е Вашият дом и че Вашият роден град има нужда от младостта Ви, силата Ви и знанията Ви.
Животът е пред Вас и Ви очаква да го изживеете по най-добрия начин. Бъдете здрави!

НА ДОБЪР ЧАС!

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ