*

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Имам удоволствието да Ви поздравя по случай 9 май – Ден на Европа и Ден на победата над фашизма във Втората световна война!
Войната вече е история, но споменът е жив и ще се пази от поколенията.
Днес свеждаме глава в знак на признателност и уважение към многобройните, знайни и незнайни воини, дали живота си за нашата свобода.
Този ден ни задължава да отдадем заслужено признание на Съветската армия и Съюзниците за приноса им за спечелването на нашата свобода.
„Никой не е забравен и нищо не е забравено“ са не само думи, но и задължение да работим за мирното бъдеще на Европа!
В този празничен ден, желая на всички Вас да бъдете по-отговорни, по-солидарни и по-единни! Само заедно можем да гарантираме европейското бъдеще на България и нейното достойно място в обединена Европа!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ