*

Уважаеми бивши и настоящи служители на „Елаците-Мед“ АД

Позволете ми от името на Надзорния и Управителния съвет на „Елаците-Мед“ АД, да изразя нашето уважение и признателност към Вас за професионализма,
отговорността и приноса Ви за развитието и просперитета на компанията и на Група ГЕОТЕХМИН!
Приемете нашите най-искрени пожелания за здраве, благополучие и професионално удовлетворение! Нека и занапред с мотивация и воля да продължим да прилагаме иновативни технологии и най-високи стандарти в нашата престижна и уважавана дейност.

Уважаеми колеги, партньори и приятели от минерално-суровинната индустрия,

Заедно с празника на българските миньори, тази година отбелязваме и 30-годишнината от основаването на Българската минно-геоложка камара!  Това е повод за гордост и признание за усилията, които организацията влага за устойчивото развитие на бранша в страната.
С отговорност и мисъл за бъдещето, уверено, да продължим да отстояваме
достойното си място в икономиката на България!
Нека Св. Иван Рилски бди над нас, да закриля делото и семействата ни!

Инж. Драгомир Драганов –
Изпълнителен директор на „Елаците-Мед“ АД