*

ДО
Г-Н ГЕОРГИ СТАМЕНОВ
И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РУ на МВР – ЕТРОПОЛЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАМЕНОВ,
УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ НА РЕДА,

Поздравявам Ви по случай Професионалния празник на българската полиция – Деня на Свети Архангел Михаил!

Изразявам своето удовлетворение от високия професионализъм и отговорност, с които изпълнявате служебните си задължения!
Професията Ви винаги е била символ на смелост, дисциплина и грижа към хората, в името на чието спокойствие денонощно се трудите. Убеден съм, че ще продължавате да работите достойно и всеотдайно, за да оправдавате вярата на гражданите във Вас.
Нека Свети Архангел Михаил закриля Вас и Вашите семейства!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ