*

ДО
Г-Н ГЕОРГИ СТАМЕНОВ
И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РУ НА МВР – ЕТРОПОЛЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАМЕНОВ,
УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ,

За мен е удоволствие да Ви поздравя по случай Професионалния празник на МВР – 5 юли!
В този празничен за Вас ден изразявам своето уважение и признателност за това, че всички Вие изпълнявате служебния си дълг за осигуряване сигурността на гражданите,повишаване на общественото доверие и авторитета на институцията с висок професионализъм и отговорност!
От сърце Ви пожелавам здраве, лични и професионални успехи, силен дух и непоклатима воля!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ